معرفی کتاب مرتبط با جرثقیل

با توجه به کمبود اطلاعات جامع مربوط به انواع جرثقیل های صنعتی و تجهیزات جانبی جابجایی مواد لازم دانستیم که به این منظور کتابی برای علاقه مندان معرفی نماییم.

این کتاب به همت آقای احمد رستمی با عنوان “تجهیزات جا به جایی مواد و قطعات” توسط انتشارات نیمکت سبز گردآوری و انتشار یافته که برای اطلاع از انواع جرثقیل های صنعتی و روش های تولید و تست و راه اندازی و آشنایی با انواع استانداردهای بین المللی به دوستداران پیشنهاد می گردد.

این کتاب با دربرگیری شرح جداول استانداردها و عکس به توضیح دقیق کلیه قطعات جرثقیل پرداخته است.